คนกรุงเทพฯ ต้องดู! รวบตึงข้อกำหนดเทศกาลวันสงกรานต์ จัดได้! ภายใต้มาตรการคุมเข้ม

0
443

ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับเทศกาลใหญ่ประจำปี และยังนับว่าเป็นปีใหม่ไทยนี้ด้วย สำหรับวันสงกรานต์ที่จะใกล้ถึงนี้ หลายท่านคงตั้งคำถามว่า ในขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไม่ทุเลาลง แล้วเทศกาลวันหยุดยาวนี้ชาวเมืองกรุงจะยังสามารถจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ได้หรือไม่ วันนี้เรารวบรวบมาตรการที่ทางกรุงเทพมหานครกำหนดมาใช้ควบคุมสถานการณ์ในปีนี้ ดังนี้

จัดงานสงกรานต์ได้ตามวัฒนธรรมประเพณี เช่น สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว การละเล่นตามประเพณี การแสดงทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ขบวนแห่ การแสดงดนตรี

จัดงานไม่เกิน 1,000 คน ขออนุญาตสำนักงานเขตพื้นที่ ก่อนจัดงานอย่างน้อย 5 วัน

จัดงานเกิน 1,000 คน ขออนุญาตสำนักอนามัย ก่อนจัดงานอย่างน้อย 5 วัน

พื้นที่ได้รับอนุญาต สามารถจัดงานได้ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น แสดงผลการฉีดวัคซีน มีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้า-ออก

ห้ามจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงาน

ห้ามสาดน้ำ ประแป้ง หรือกิจกรรมในลักษณะปาร์ตี้โฟม ในพื้นที่สาธารณะ

ควบคุมจำนวนคน จำกัดพื้นที่ 4 ตร.ม.ต่อคน แสดงผลการฉีดวัคซีนตามที่ราชการกำหนด

ยกเว้นครอบครัว จัดงานได้โดยไม่ต้องขออนุญาต และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19