คนไทยกับความภูมิใจเมื่อลูกชายบวช เชื่อพ่อแม่ได้เกาะผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์

0
2084

ประเทศไทยถือเป็นอีกหนึ่งในประเทศ ที่ประชากรส่วนใหญ่ต่างนับถือพระพุทธศาสนา และธรรมเนียมที่ตามมาคือพ่อแม่คนไทยส่วนใหญ่เมื่อมีลูกชายที่อายุเริ่มเข้าช่วงวัย 20 ปี พ่อแม่หลายคนมักจะตั้งความหวังอยากเห็นชายผ้าเหลืองลูก ซึ่งนั่นก็คือการบวชเป็นพระภิกษุ

โดยเป็นธรรมเนียมยึดถือและปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน เชื่อกันว่า การบวช ของลูกชายเป็นการทำเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงดูมา บ้างก็ว่าการกระทำนี้จะทำให้พ่อแม่ได้บุญใหญ่ เมื่อเสียชีวิตไปพ่อแม่จะได้เกาะชายผ้าเหลืองลูกขึ้นสวรรค์   ในส่วนของความเชื่อนี้หากจะถามเอาความจริงว่า การที่ลูกชายบวชแล้วพ่อแม่จะได้ขึ้นสวรรค์จริงหรือไม่นั้น ก็คงจะตอบคำถามไม่ได้

แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือ เมื่อลูกชายบวชเป็นพระถือศีลอยู่ในวัดนั้น มีผลทางจิตใจกับผู้เป็นพ่อแม่อย่างมาก เพราะถ้ามองความหมายให้ลึกซึ้งลงไป การบวชของลูกชายเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้จิตใจของพ่อแม่มีความสุข มีความปลาบปลื้มใจ ด้วยความหวังว่าเมื่อลูกได้เข้าไปอยู่ในวัด ได้ศึกษาอบรมในพระธรรมวินัยแล้ว ต่อไปก็จะเป็นคนดี จะรับผิดชอบชีวิตของตนเองได้ จะรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคมได้ แล้วเกิดความมั่นใจ พ่อแม่ก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันเมื่อลูกบวช ก็เท่ากับจูงพ่อแม่เข้ามาสู่พระศาสนาด้วย มีโอกาสได้ฟังธรรม ได้เรียนรู้ธรรมะ ทำให้ได้ใกล้ชิดพระศาสนา เรียกว่าเป็นญาติของพระศาสนาอย่างแท้จริง

ซึ่งเรื่องนี้เกิดจากความเชื่อและความศรัทธาในทางศาสนา ดังนั้นคงอธิบายไม่ได้ว่ามันส่งผลทางจิตใจอย่างไร มากน้อยแค่ไหนบ้าง แต่จากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน เท่าที่เคยสัมผัสมา เมื่อลูกชายบ้านไหนกำลังจะบวช จะสังเกตเห็นพ่อแม่ส่วนใหญ่ล้วนไม่มีใครเป็นทุกข์ ต่างยิ้มแย้มด้วยความยินดี

นอกจากนี้ การบวชยังมีอีกหลายแง่ด้วยกัน อาทิ  การบวชเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยประเพณีบวชเรียน คือการบวชเพื่อที่จะเรียนหนังสือ ซึ่งอาจจะเรียนทั้งทางโลกและทางธรรม เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรและเพื่อเชิดชูความรุ่งเรือง

ทั้งนี้ยังมีการบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศล ให้กับคนที่เคารพนับถือ ซึ่งหมายถึงบุคคลที่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย พี่ป้าน้าอา และรวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราให้ความเคารพนับถือทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ และที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งผู้บวชมีความศรัทธาอยากจะอุทิศผลบุญของการบวชให้นั่นเอง

 

เรื่องโดย : llay_ma

ขอบคุณภาพ :http://seventeenthailand.com