เปิดแล้ว! ‘สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี’ พื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ ใจกลางย่านสาทร

0
1128

 

สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี มีลักษณะเป็นทางเดินบนคลอง มีลานกิจกรรม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ มี น้ำตก ซึ่งเป็นน้ำจากในคลองที่บำบัดแล้ว แยกจากน้ำทิ้งออกไป

สถานที่แห่งนี้นับเป็น สวนสาธารณะคลองแห่งแรก ของประเทศไทย เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะมีระยะทางสองฝั่งรวม 9 กิโลเมตร แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 5 ช่วง ซึ่งจะแล้วเสร็จทั้งหมดในเดือนสิงหาคม 2565

หลังเปิดเฟสแรกให้ประชาชนใช้บริการวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ก็มีทั้งเสียงชมและเสียงตำหนิ ว่า ใช้งบประมาณมากถึง 980 ล้านบาท

 

 

ซึ่งสิ่งที่ปรากฎอยู่นี้เป็นเพียงส่วนที่ 2 ของโครงการ จากทั้งหมด 5 ส่วน และใช้งบ 80 ล้านบาท จากงบประมาณทั้งโครงการ 980 ล้านบาท

 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรี มีจุดเริ่มต้นบริเวณถนนสุรวงศ์ถึงถนนพระรามที่ 3

 

ระยะทางรวมประมาณ 4.5 กิโลเมตร ความกว้างประมาณ 15 เมตร การดำเนินโครงการฯ แบ่งออกเป็น 5 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 จากถนนสุรวงศ์ถึงถนนสาทร ระยะทาง 800 เมตร วงเงิน 80 ล้านบาท

ช่วงที่ 2 จากถนนสาทรถึงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7 ระยะทาง 200 เมตร วงเงิน 80 ล้านบาท

ช่วงที่ 3 จากซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7 ถึงถนนจันทน์ ระยะทาง 1,600 เมตร วงเงินงบประมาณ 370 ล้านบาท

ช่วงที่ 4 จากถนนจันทน์ถึงถนนรัชดาภิเษก ระยะทาง 1,000 เมตร วงเงินงบประมาณ 250 ล้านบาท

ช่วงที่ 5 จากถนนรัชดาภิเษกถึงถนนพระรามที่ 3 ระยะทาง 900 เมตร วงเงิน 200 ล้านบาท

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจ “กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์