ถ้ารู้ตัวว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง คุณต้องถูกกักตัว!”กักกัน” ภาษาจีนเรียกว่าอะไร ไปดูกัน!

0
195