เที่ยวชมพระบรมธาตุเจดีย์ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

0
288

ใครที่อยากทำบุญที่วัดพร้อมทั้งเก็บภาพสถานที่สวยๆต้องไม่พลาดการเดินทางมาเยี่ยมชม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือวันธรรมดาก็อิ่มอกอิ่มใจไม่แพ้กัน