ยกระดับความสัมพันธ์ไทย – จีน ฟรีวีซ่าอย่างถาวร

0
63

จากนี้คนไทยจะได้เที่ยวจีนโดยไม่ต้องพึ่งวีซ่าอีกต่อไป เที่ยวได้นานจุใจถึง 30 วัน “ถือว่าเป็นข่าวดีว่า จีนจะมีการยกให้ถาวร โดยเริ่มต้นวันที่ 1 มีนาคม 67 แสดงว่าไป-กลับทั้งสองประเทศไม่ต้องมีวีซ่าซึ่งกันและกัน เป็นการยกระดับความสัมพันธ์ ยกระดับความสำคัญของพาสปอร์ตไทยให้กับนักท่องเที่ยวที่อยากจะเข้ามาทั้ง 2ประเทศ โดยมีการชี้แจงไปยังกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ประชาสัมพันธ์ว่า เราพร้อมแล้วที่จะเปิดประเทศและจะดูแลนักท่องเที่ยวของ 2ประเทศให้ดีด้วย” นายเศรษฐา กล่าว

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 67 รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ได้ร่วมลงนามความตกลงและเอกสารสำคัญ กับนายหวัง อี้ สมาชิกกรมการเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านการต่างประเทศประจำพรรคคอมมิวนิสต์จีน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

เป็นการร่วมลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนว่า ด้วยการยกเว้นตรวจลงตราซึ่งกันและกันสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางกึ่งราชการ ในโอกาสที่นายหวัง อี้ เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ 1 มี.ค. 67 

นายเศรษฐา นายกรัฐมนตรี ระบุอีกว่า “เป็นก้าวสำคัญในความสัมพีนธ์ไทย-จีน และจะมีผลอย่างมากต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่ใช่เพียงในแง่การค้าหรือการลงทุน การท่องเที่ยวระหว่างกันจะดีขึ้นเป็นอย่างมาก ส่งผลถึงรายได้จากนักท่องเที่ยว ที่ส่งตรงถึงพ่อค้า แม่ค้าในไทย”