10 แนวทางปฏิบัติหลังถูกกักตัวป้องกันแพร่ COVID-19

0
1388

ทั่วโลกกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังแพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างใกล้ชิด การเชื่อมต่อระหว่างผู้คนและความถี่ที่เพิ่มขึ้นของการเดินทางในยุคโลกาภิวัตน์นั้น ทำให้ทุกคนอยู่ในความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ได้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด หนึ่งในมาตรการที่รัฐบาลใช้ก็คือให้ประชาชน หรือ ผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ให้กักตัวเองอยู่ที่บ้าน

โดย ThaiWaveClub ได้จัดทำ 10 แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่กักตัวเองที่บ้านเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาด

   1.  หลีกเลี่ยงการออกไปข้างนอกบ้านและจำกัดมิให้แขกที่ไม่จำเป็นมาที่บ้าน

  1. ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ส่วนสมาชิกในครอบครัวก็ควรใส่หน้ากากอนามัยรวมถึงรักษาระยะห่างจากผู้ถูกกักอย่างน้อย 2 เมตร

  1. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ หรือ เจลล้างมือที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ 75% ขึ้นไป

  1. อยู่ในพื้นที่อากาศถ่ายเท ส่วนพื้นที่สาธารณะ เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว หรือ โต๊ะรับประทานอาหาร ก็ต้องมีการฆ่าเชื้อบ่อยๆ โดยเฉพาะหลังการใช้งานทุกครั้ง

  1. แยกของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดตัว ช้อนส้อม เป็นต้น

  1. ถ้าสั่งบริการจัดส่งอาหาร ให้คนส่งวางอาหารไว้นอกบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงการติดต่อใกล้ชิด

  1. ใช้ถุงพลาสติกห่อหุ้มขยะอย่างน้อย 2 ชั้นและให้ถือว่าเป็นขยะติดเชื้อ

    8. ห้ามสัมผัสสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์อื่น

  1. เมื่อมีปัญหาสุขภาพจิตเนื่องจากการถูกกักตัว ให้ติดต่อขอความช่วยเหลือทันที

  1. สังเกตสุขภาพตัวเอง หากสภาพร่างกายแย่ลง ให้ติดต่อสถาบันการแพทย์เพื่อรับการรักษาทันที